FIshmen

Lokalita pre umiestnenie dátového centra bola vybraná starostlivo v súlade s podmienkami TIER III

E-mail Tlačiť PDF

Napájanie elektrickou energiou je riešené z dvoch strán priamo do 110kV/22 kV rozvodne vlastným dedikovaným VN/22 kV káblom s kapacitou 10 MVA s možnosťou rozšírenia rezervovanej kapacity v budúcnosti podľa aktuálnych požiadaviek.

Optické trasy všetkých relevantných medzinárodných a národných telekomunikačných a internetových operátorov vstupujú do dátového centra minimálne z dvoch strán.