FIshmen

Home » Datacenter » Služby

Služby

E-mail Tlačiť PDF

Datacenter BB je špecialista na dátové centrá, ktorý sa sústredí len na poskytovanie priestorov pre stojany zákazníkov so zabezpečením nepretržitého napájania el. energiou a chladenia.

Skúsený prevádzový tím Datacenter BB a jeho vyspelá technika umožňuje garantovať až 99,999% dostupnosť.

Miesto pre stojany

konektivita

Miesto pre stojany je dedikovaným miestom pre umiestnenie zákazníkových stojanov v dátovom centre. Stojany zákazníka budú v spoločných priestoroch spolu so stojanmi pre iných klientov. Každý stojan má dve vyhradené prípojky el. energie z dvoch nezávislých elektrických distribučných systémov (A+B). Každý stojan má svoj vlastný elektromer pre meranie skutočne spotrebovanej el. energie.

Klietka

Klietka poskytuje zákazíkovi vlastný fyzicky zabezpečený priestor o ploche od 20 do 150 metrov. Klietka je oddelená od ostatných zariadení iných klientov bezpečnostnou mrežou s kontrolovaným vstupom osôb. Spotreba el. energie všetkých zariadení klienta umiestnených v klietke je meraná jedným elektromerom.

Súkromná IT miestnosť

Súkromná IT miesnosť je vyčlenená oblasť v dátovom centre ktorá je zariadená podľa špecifických potrieb zákazníka.Súkromná IT miestnosť je oddelená od priestorov iných klientov uzavretými stenami s bezpečnostnou triedou 3 a kontrolovaným vstupom osôb. Z dôvodu nadštandardnej bezpečnosti a redundancie môžu byť rozvody el. energie, chladenia, kontrola prístupu a hasiace zariadenia vyčlenené zvlášť len pre túto miestnosť. Spotreba el. energie všetkých zariadení klienta umiestnených v súkromnej IT miestnosti je meraná jedným elektromerom.

Dodatočné služby a zariadenia

  • Kancelárske priestory
  • Skladové priestory
  • Služba "Remote hands and eyes"
  • Konzultačné služby
004