FIshmen

Home » O nás

Pozícia na trhu

E-mail Tlačiť PDF

Firma Fishmen, s.r.o. je stavebno - technologickou firmou, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 10 rokov. Od roku 1999 je dodávateľom pre telekomunikačného operátora Orange Slovensko, a.s. ako aj pre iné organizácie, ktoré poskytujú príslušné dodávky pre Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., alebo UPC Slovensko, s.r.o., resp. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.Taktiež realizuje dodávky pre telekomunikačné spojenia súkromných alebo štátnych firiem. 

Dodávateľská činnosť spočíva v kompletnej realizácii stavieb na kľúč, od zámeru a zadania miesta stavby, cez projekčné práce a inžiniersku činnosť až po realizáciu diela uvedením do prevádzky.

Samozrejmosťou je zastupovanie investora pred príslušnými úradmi počas celého procesu stavebného konania od vybavenia príslušných povolení až po získanie kolaudačného rozhodnutia.

Významnú zložku našich dodávok okrem telekomunikačných stavieb tvoria realizácie elektrických VN prípojok, NN prípojok, trafostaníc ako aj realizácie optických trás. V tejto oblasti máme zrealizovaných už stovky kilometrov pre samotného investora Orange Slovensko, a.s.

Len pre firmu Orange Slovensko, a.s. sme zrealizovali viac ako 300 základňových bodov, vykonali viac ako 200 upgrade technológie a úprav existujúcich stavieb a zabezpečovali sme prevádzku, resp. opravy v prípade porúch a poškodenia základňových staníc, alebo elektrických prípojok vplyvom nepriaznivého počasia, alebo úmyselným poškodením.

Z hľadiska územného rozloženia sme v súčasnosti komplexným dodávateľom Orange Slovensko, a.s., najmä pre centrálnu a južnú časť Slovenska, kde zabezpečujeme úplnú dodávku výstavby základňových staníc, modifikácie a výstavby UMTS, netechnologickú preventívnu údržbu ako aj expresné opravy a zabezpečenie nepretržitej prevádzky základňových staníc.