FIshmen

Home » Certifikáty

Certifikáty

E-mail Tlačiť PDF
    Sme vlastníkmi všetkých certifikátov a oprávnení pre kompletnú výstavbu a modifikáciu základňových staníc telekomunikačnej siete.
 •  - Oprávnenie Inšpektorátu práce B. Bystrica č. 003-IBB/2004 EZ M,O,U,S a E1.1, E2 na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odb. skúšky elektrických zariadení. - Zobraziť
 •  - Odborné a záväzné stanovisko k prevereniu odbornej spôsobilosti č. 6623/2/2003, vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky. - Zobraziť
 • - Certifikát NEC linecom, Pasolink MX and installation - Zobraziť
 • - Certifikát NEC linecom, Pasolink NEO and installation - Zobraziť
 • - Opakované školenie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.240206
 • - Opakované školenie zamestnancov  - ochrana pred požiarmi č. 240206/1
 • - Osvedčenia o oprávnení vykonávania prác vo výškach
 • - Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na el. zariadeniach  
 • - Absolvované školenia pracovníkmi Orange Slovensko, a.s. na inštaláciu zariadení Innova
 • - Absolvované školenia pracovníkmi Orange Slovensko, a.s. na údržbu BTS S 4000, S 8000