Územné pokrytie

Tlačiť
Predmetné produkčné práce sme schopní realizovať (aj realizujeme) na území celého Slovenska. Keďže prevažnú časť prác vykonávame v náročných geomorfologických podmienkach stredného Slovenska, nie je pre nás problémom tieto stavby zrealizovať aj v ostatných regiónoch západného a východného Slovenska.